Aktualności

Nocna świąteczna opieka zdrowotna

W przypadku nagłych zachorowań w godz. od 18.00 do 7.00 w dni robocze oraz w weekendy i święta pacjenci mogą zgłaszać się do:

Szpitala Specjalistycznego nr 1 przy ul. Żeromskiego 7 (opieka wyjazdowa)

Szpitala Specjalistycznego nr 2 przy ul. Batorego 15 (opieka nocna i świąteczna dla osób poniżej 18 roku życia)

SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 przy al. Legionów 10 (opieka nocna i świąteczna dla osób powyżej 18 roku życia)

Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu

ul. S.Żeromskiego 7 41-902 Bytom
wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne, porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizytapielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy

Budynek nr 4-piętro 1, wejście od strony ul. Żeromskiego 7

(od strony portierni)

Porady lekarskie telefoniczne
32 396 32 67

pozostałe świadczenia
32 281 97 94

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu

ul. S.Batorego 15 41-902 Bytom porada lekarska ambulatoryjna-dla świadczeniobiorców poniżej 18 r.ż., porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne-dla świadczeniobiorców poniżej 18 r.ż.

Blok nr 1 parter, wejście od strony ul. Batorego 15 (przez bramę główną)

Porady lekarskie telefoniczne
32 786 14 76

pozostałe świadczenia
32 281 97 94

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Al. Legionów 10 41-902 Bytom porada lekarska ambulatoryjna powyżej 18 r.ż., porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne-dla świadczeniobiorców powyżej 18 r.ż.

Budynek D2, wejście od ul. Woźniaka

Porady lekarskie telefoniczne
32 3996 44 30

Porady lekarskie telefoniczne
32 786 14 76

Znajdź

Zadzwoń

Lokalizacja

Zakład Opieki Zdrowotnej Ars-Med s.c.
ul. Energetyki 11
41-908 Bytom

Rejestracja

  Rejestracja 32 387 10 40

  Rejestracja 603 985 386

  Psycholog 696 450 630

Dane kontaktowe

  Fax 32 387 33 18

Zamówienie recepty na stałe leki

 

Szanowny pacjencie, możesz zamówić receptę na stałe leki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00

Nr telefonu : 537 969 557
E-mail: recepta@ars-med.pl

Prośba powinna zawierać:

Recepty można będzie odebrać na następny dzień roboczy.