Diagnostyka medyczna

Laboratorium analityczne

Materiał do badań laboratoryjnych pobieramy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-10:00. Należy zgłosić się do 9:45. Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej w POZ.

Badania hematologiczne
 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi;
 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 • retikulocyty;
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).
Badania biochemiczne i immunochemiczne
 • sód;
 • potas;
 • wapń zjonizowany;
 • żelazo;
 • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC);
 • stężenie transferyny;
 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c);
 • mocznik;
 • kreatynina;
 • glukoza;
 • test obciążenia glukozą;
 • białko całkowite;
 • proteinogram;
 • albumina;
 • białko C-reaktywne (CRP);
 • kwas moczowy;
 • cholesterol całkowity;
 • cholesterol-HDL;
 • cholesterol-LDL;
 • triglicerydy (TG);
 • bilirubina całkowita;
 • bilirubina bezpośrednia;
 • fosfataza alkaliczna (ALP);
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST);
 • aminotransferaza alaninowa (ALT);
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP);
 • amylaza;
 • kinaza kreatynowa (CK);
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
 • czynnik reumatoidalny (RF);
 • miano antystreptolizyn O (ASO);
 • hormon tyreotropowy (TSH);
 • antygen HBs-AgHBs;
 • VDRL;
 • FT3;
 • FT4;
 • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity
Badania moczu
 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu;
 • ilościowe oznaczanie białka;
 • ilościowe oznaczanie glukozy;
 • ilościowe oznaczanie wapnia;
 • ilościowe oznaczanie amylazy.
Badania kału
 • badanie ogólne;
 • pasożyty;
 • krew utajona – metodą immunochemiczną.
Badania układu krzepnięcia
 • wskaźnik protrombinowy (INR);
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
 • fibrynogen.
Badania mikrobiologiczne
 • posiew moczu z antybiogramem;
 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem;
 • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

Diagnostyka ultrasonograficzna
 • USG tarczycy i przytarczyc,
 • USG ślinianek,
 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego;
 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego
 • USG obwodowych węzłów chłonnych

Spirometria.

Zdjęcia radiologiczne
 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;
 • zdjęcie czaszki;
 • zdjęcie zatok;
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowanie na badania endoskopowe:

 • gastroskopia;
 • kolonoskopia.

Badania rentgenowskie dla pacjentów ZOZ ARS-MED świadczy Szpital Specjalistyczny nr 2 ul. Batorego 15 w Bytomiu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-16:30.

Badania RTG można wykonać również w ZBM ZDROWIE w Bytomiu przy ul. Powstańców Śląskich 64b/1.
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: 8:30 – 10:30 oraz poniedziałek – środa: 16:00 – 18:00

Znajdź

Zadzwoń

Lokalizacja

Zakład Opieki Zdrowotnej Ars-Med s.c.
ul. Energetyki 11
41-908 Bytom

Rejestracja

  Rejestracja 32 387 10 40

  Rejestracja 603 985 386

  Psycholog 696 450 630

Dane kontaktowe

  Fax 32 387 33 18