Diagnostyka medyczna

Laboratorium analityczne

Materiał do badań laboratoryjnych pobieramy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-10:00. Należy zgłosić się do 9:45. Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej w POZ.

Badania hematologiczne
 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi;
 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 • retikulocyty;
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).
Badania biochemiczne i immunochemiczne
 • sód;
 • potas;
 • wapń zjonizowany;
 • żelazo;
 • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC);
 • stężenie transferyny;
 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c);
 • mocznik;
 • kreatynina;
 • glukoza;
 • test obciążenia glukozą;
 • białko całkowite;
 • proteinogram;
 • albumina;
 • białko C-reaktywne (CRP);
 • kwas moczowy;
 • cholesterol całkowity;
 • cholesterol-HDL;
 • cholesterol-LDL;
 • triglicerydy (TG);
 • bilirubina całkowita;
 • bilirubina bezpośrednia;
 • fosfataza alkaliczna (ALP);
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST);
 • aminotransferaza alaninowa (ALT);
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP);
 • amylaza;
 • kinaza kreatynowa (CK);
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP);
 • czynnik reumatoidalny (RF);
 • miano antystreptolizyn O (ASO);
 • hormon tyreotropowy (TSH);
 • antygen HBs-AgHBs;
 • VDRL;
 • FT3;
 • FT4;
 • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity
Badania moczu
 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu;
 • ilościowe oznaczanie białka;
 • ilościowe oznaczanie glukozy;
 • ilościowe oznaczanie wapnia;
 • ilościowe oznaczanie amylazy.
Badania kału
 • badanie ogólne;
 • pasożyty;
 • krew utajona – metodą immunochemiczną.
Badania układu krzepnięcia
 • wskaźnik protrombinowy (INR);
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT);
 • fibrynogen.
Badania mikrobiologiczne
 • posiew moczu z antybiogramem;
 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem;
 • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.

Diagnostyka ultrasonograficzna
 • USG tarczycy i przytarczyc,
 • USG ślinianek,
 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego;
 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego
 • USG obwodowych węzłów chłonnych

Spirometria.

Zdjęcia radiologiczne
 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej;
 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa; kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej;
 • zdjęcie czaszki;
 • zdjęcie zatok;
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawiać skierowanie na badania endoskopowe:

 • gastroskopia;
 • kolonoskopia.

Badania rentgenowskie dla pacjentów ZOZ ARS-MED świadczy Szpital Specjalistyczny nr 2 ul. Batorego 15 w Bytomiu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-16:30.

Badania RTG można wykonać również w ZBM ZDROWIE w Bytomiu przy ul. Powstańców Śląskich 64b/1.
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: 8:30 – 10:30 oraz poniedziałek – środa: 16:00 – 18:00

Znajdź

Zadzwoń

Lokalizacja

Zakład Opieki Zdrowotnej Ars-Med s.c.
ul. Energetyki 11
41-908 Bytom

Rejestracja

  Rejestracja 32 387 10 40

  Rejestracja 603 985 386

  Psycholog 696 450 630

Dane kontaktowe

  Fax 32 387 33 18

Zamówienie recepty na stałe leki

 

Szanowny pacjencie, możesz zamówić receptę na stałe leki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00

Nr telefonu : 537 969 557
E-mail: recepta@ars-med.pl

Prośba powinna zawierać:

Recepty można będzie odebrać na następny dzień roboczy.