Usługi odpłatne

Szczepienia
 • Coroczne szczepienia przeciwko grypie
  zapobiegają poważnym powikłaniom zagrażającym zdrowiu i życiu oraz są skutecznym sposobem obniżenia absencji chorobowej
 • Szczepienie przeciwko żółtaczce zakaźnej typu B (WZW B)
  zalecane szczególnie dla osób, które mają poddać się hospitalizacji i ewentualnemu leczeniu zabiegowemu
 • Szczepienie przeciwko żółtaczce pokarmowej typu A (WZW A)
  zalecane dla osób korzystających z placówek żywienia zbiorowego (stołówki, świetlice, bary, restauracje) oraz wybierających się do krajów o niskim poziomie higieny
 • Szczepienia przeciwko zapaleniu płuc
  zalecane dla osób zdrowych, powyżej pięćdziesiątego roku życia oraz chorych przewlekle i z obniżoną odpornością.
 • Szczepienie przeciwko zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i sepsie
  zalecane szczególnie dla dzieci od 8 tyg.życia i młodzieży
 • Szczepienie przeciwko rakowi szyjki macicy wywołanemu wirusem brodawczaka ludzkiego HPV
  zalecane dla młodzieży w wieku 9-15 lat,oraz kobiet w wieku 16-26 lat
Medycyna Pracy

Świadczymy następujące badania z zakresu medycyny pracy:

 • Badanie Wstępne – przed zatrudnieniem, po zmianie stanowiska pracy, jeżeli wystąpią nowe niekorzystne czynniki
 • Badanie Okresowe – osób pracujących na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia
 • Badanie Kontrolne – obowiązkowo przed ponownym rozpoczęciem pracy, dla każdego, kto był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni
 • Badanie do celów Sanitarno-Epidemiologicznych – aktualizacja książeczek zdrowia
 • Przegląd stanowisk pracy
 • Udział lekarza Medycyny Pracy w komisjach BHP
 • Badania wysokościowe (w każdy wtorek o godzinie 13.00)
Badania kierowców

Wykonujemy badania kierowców i kandydatów na kierowców pojazdów mechanicznych wszystkich kategorii.

Znajdź

Zadzwoń

Lokalizacja

Zakład Opieki Zdrowotnej Ars-Med s.c.
ul. Energetyki 11
41-908 Bytom

Rejestracja

  Rejestracja 32 387 10 40

  Rejestracja 603 985 386

  Psycholog 696 450 630

Dane kontaktowe

  Fax 32 387 33 18