Usługi bezpłatne

Podstawowa opieka zdrowotna

Nasza placówka oferuje następujące, bezpłatne świadczenia z zakresu POZ, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

 • Poradnia Lekarza Rodzinnego POZ
 • Świadczenia Pielęgniarki Środowiskowej POZ
 • Świadczenia Położnej Środowiskowej POZ

Warunkiem korzystania z tego zakresu świadczeń jest złożenie odpowiedniej deklaracji w naszej poradni.

Profilaktyka

Grypa = mały wirus = Wielki problem!

Grypa jest ostrą, zakaźną chorobą wirusową górnych i dolnych dróg oddechowych. Grypa zwykle rozpoczyna się nagłym pojawieniem wysokiej gorączki.

Inne dominujące objawy to:

 • Suchy kaszel
 • Bóle mięśni
 • Bóle głowy
 • Jadłowstręt

Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową-zakażamy się od osoby chorej poprzez wdychanie kropelek aerozolu wydalanych w czasie kichania, kaszlu lub nawet rozmowy.

Dlaczego grypa jest groźna?

Grypa może powodować ciężkie powikłania np. zapalenie płuc, oskrzeli, zapalenie ucha i zatok, zapalenie mięśnia sercowego, mózgu i opon mózgowych. Może nastąpić pogorszenie stanu choroby przewlekłej na którą chorujemy np. astmy, cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca.

Kto jest szczególnie narażony na ryzyko wystąpienia ciężkich powikłań grypy?

 • Osoby po 55 r.ż.
 • Osoby chorujące na choroby przewlekłe układu oddechowego, krążenia, choroby nerek, wątroby, choroby metaboliczne (cukrzycę)
 • Kobiety w ciąży ( ryzyko uszkodzenia płodu)
 • Dzieci do 2 r.ż.

Jak najskuteczniej ochronić się przed grypą?

 • Zaszczepić się przeciw grypie
 • Unikać kontaktu z osobami zakażonymi
 • Myć często ręce wodą z mydłem
 • Unikać dotykania oczu

Jak postępować w przypadku zachorowania

 • Pozostać w domu i dużo odpoczywać
 • Pić dużo płynów
 • Unikać alkoholu i papierosów
 • Stosować leki zgodnie z zaleceniami lekarza
Dlaczego program profilaktyki chorób układu krążenia?

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Niewłaściwe odżywianie się prowadzące do otyłości, mała aktywność ruchowa, palenie papierosów, picie alkoholu oraz stres to czynniki najbardziej wpływające na rozwój chorób układu krążenia. Badania profilaktyczne pozwalają na wczesne zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia.

Jakie badania w ramach programu?

W ramach programu wykonywane są m.in.: profilaktycznego badania układu krążenia, określenie BMI, pomiar ciśnienia, badania biochemiczne krwi. W przypadku wykrycia nieprawidłowości pacjent kierowany jest na dalszą diagnostykę.

Dla kogo program?

Program skierowany jest do osób obciążonych czynnikami ryzyka znajdujących się na liście lekarza POZ w grupie wiekowej najbardziej zagrożonej chorobami układu krążenia, a więc od 35 do 55 roku życia. Uprawnionymi do uzyskania świadczeń w powyższym zakresie są osoby będące w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, które w ciągu ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu i u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia.

Jak skorzystać z badań?

Bezpłatne badania układu krążenia można wykonać w naszym zakładzie. Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne.

Dlaczego program profilaktyki gruźlicy?

Gruźlica jest chorobą zakaźną, w przypadku której chory podczas kaszlu, kichania, odksztuszania, głośnego śmiechu, mówienia wydala prątki gruźlicy i zaraża osoby znajdujące się w jego otoczeniu. Jeden nie leczony chory zakaża w ciągu roku średnio od 10 do 15 osób. Występowanie gruźlicy związane jest z warunkami bytowania: życia (mieszkanie, odżywianie), pracy i wypoczynku. Przyczyną rozwoju choroby u zakażonego jest osłabienie sił organizmu, które bardzo często spowodowane jest niedożywieniem i złymi warunkami mieszkaniowymi. Czynnikami sprzyjającymi zachorowaniu są również m. In.: cukrzyca, zakażenie HIV, choroby krwi, choroby nowotworowe, pylica płuc, schyłkowa niewydolność nerek. Wczesne wykrycie choroby i natychmiastowe, prawidłowo prowadzone leczenie chorego, sprawia, że już po miesiącu pacjent nie zaraża otoczenia.

Jakie badania w ramach programu?

W ramach programu wykonywane są wywiad w kierunku gruźlicy oraz edukacja zdrowotna pacjenta. W przypadku wykrycia nieprawidłowości pacjent kierowany jest na dalszą diagnostykę i leczenie.

Dla kogo program?

Program skierowany jest do osób dorosłych znajdujących się na liście pielęgniarki poz, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w szczególności do osób, które miały kontakt z chorym, lub osób które maja trudne warunki życiowe mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby.

Jeżeli na podstawie badania świadczeniobiorca nie zakwalifikował się do dalszej diagnostyki lub nie została rozpoznana u świadczeniobiorcy gruźlica ponowne badanie w kierunku gruźlicy w ramach programu wykonuje się po upływie 24 miesięcy od daty ostatniego badania.

Jak skorzystać z badań?

Bezpłatne badania profilaktyki gruźlicy można wykonać w naszym zakładzie. Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne.

Znajdź

Zadzwoń

Lokalizacja

Zakład Opieki Zdrowotnej Ars-Med s.c.
ul. Energetyki 11
41-908 Bytom

Rejestracja

  Rejestracja 32 387 10 40

  Rejestracja 603 985 386

  Psycholog 696 450 630

Dane kontaktowe

  Fax 32 387 33 18

Zamówienie recepty na stałe leki

 

Szanowny pacjencie, możesz zamówić receptę na stałe leki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00

Nr telefonu : 537 969 557
E-mail: recepta@ars-med.pl

Prośba powinna zawierać:

Recepty można będzie odebrać na następny dzień roboczy.